TGMN - Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu’nda Yeni Dönem

Almanya’ya göç tarihi 60. yıla yaklaşıyor. Tarih boyunca batıya yönelik Türk göçleri içinde Almanya’ya işçi göçü bizim için çok özel

TGMN - Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu’nda Yeni Dönem

Haberler   A+a-

 Bir önem taşımaktadır.
 
Her göçün bir sebebi vardır. Kimi aş, kimi yeni bir yurt, kimi yeni diyarlara sahip olmak, bazen de bir düşman baskısı ile yeni arayışlara girmektir göç.
 
 
Almanya’ya Türk göçü 1961 yılından beri sürekli gelişmiş, kesilmeden devam etmiş, nüfusu artmış, ekonomik gücü gelişmiş ve hiç kimsenin tahmin edemeyeceği boyutlara ulaşmıştır. Tarihi yazılmayan, ekonomik gücüne saygı gösterilmeyen Türk olgusu, maalesef entegrasyon tartışmalarının en ortasında kendisini bulmuştur. Ne var ki hakkaniyet ölçülerinden çok uzak değerlendirmelere tabi tutulan Türklerin Almanya’daki varlığı bir süre daha tartışmaların odak noktası olmaya devam edecektir.
 
 
Oysa Sirkeci’den kara trenler ile yola çıkanların içinden 100 bin iş adamı, 75 bin üniversite öğrencisi, 7 bin dernek, 200 civarında siyasi eliti, akademik kesimdeki çok sayıda hocası gündeme gelmezken, sürekli Türklerin işsizliğinden, kültürel ve dini uyumsuzluğundan, gettolaşmasından ve diğer olumsuzluklarından bahsedilmektedir.
 
Bir araya gelmeyince sorunlar çözülmüyor!
 
 
Birçok sorunun sadece belli güce eriştikten sonra çözülebileceğini nedense birçok arkadaşımız uzun yıllar anlayamadı. Ama şunu fark ettik ki, bir araya gelmeyince sorunlar da çözülmüyor.
 
 
Türk toplumunun tanıtımındaki eksikliklerin göz önüne alan büyüklerimiz 2007 yılında tgmn’yi - yani Nürnberg Metropol Bölgesinde Türk Toplumu’nu kurdular (Türkische Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg e.V.).
 
 
Buradaki gaye çatılar ve dernekler üstü olarak bizlerin gücünü, derneklerin üye sayısını güç sayarak daha da güçlü duruma gelmekti.
 
tgmn, Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg’de yerleşik ve Türk üyeleri olan kamuya yararlı 26 derneğin birleşimiyle 2007 yılında kamuya yararlı bir dernek olarak kurulmuş ve Nürnberg dernekler siciline kaydedilmiştir. tgmn, üye derneklerin etkinliklerini desteklemeyi ve de müşterek çıkarlarını kamu kuruluşları ve toplum nezdinde temsil etmeyi hedeflemiştir.
 
 
tgmn‘in kuruluşunun başlıca amaçlarından birisi, Türk çocukların ve gençlerin okul ve meslek eğitimi, sosyal hizmet, spor ve kültürel etkinlikler alanlarında Türk derneklerin yörelerinde sergiledikleri çok çeşitli kamuya yararlı faaliyetleri kamu tarafından algılanması ve takdir edilmesidir.
 
 
Türk göçmen toplumunun hukuki, sosyal ve siyasi alanlarda Alman toplumuyla eşitliği ve bu iki toplumun birbirine uyumu, tgmn için çok önemli bir hedeftir.
 
 
tgmn, Türklerle Almanların birbirlerini doğru tanımaları ve algılamaları için yoğun çaba göstermektedir. Türk-Alman kültür ilişkilerinin gelişmesi de önemli hedefler arasındadır.
 
 
Üye dernekler ve temsilcilerinin katıldığı son seçimde yeni bir yönetim iş başına geldi: Bülent Bayraktar başkanlığa,
Semra Özdemir ve Aydın Kaval başkan yardımcılıklarına, Refet Avcı ve Hasan Karali ise yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.
 
 
Başkan Bülent Bayraktar:
 
Birlikten kuvvet doğar!
Sorunlarımızın çözümü yolunda birlik ve beraberlik içinde olacağız. Çünkü ortak sorunlarımız, beraber olmamızı gerektiren problemlerimiz var.
 
 
tgmn olarak bölgedeki tüm Türklerin sesi olmaya azami gayret göstereceğiz. Basınla iyi ilişkiler içinde olacağız ve dijital platformların sunduğu imkanları faydalı bir şekilde kullanacağız. Pek yakın zaman diliminde bölgemizdeki belediye başkanlarını ve Bavyera Başbakanını ziyaret edip, iş birliği teklifi sunacağız. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Yavuz Kül ile istişarelerde bulunduk. Yavuz Kül yeni seçilen yönetim kurulunu makamında kabul ederek tebrik etti ve tgmn‘nin çalışmalarına konsolosluğun destek olacağını belirtti. Yeni göreve başlayacak Başkonsolos Serdar Deniz’i de ziyaret edip, çalışmalarımız ve vizyonumuz hakkında bilgilendireceğiz. Son zamanlarda artan Türk ve Müslüman düşmanlığına karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. tgmn, hiç bir derneğe rakip değildir, tam aksine derneklerin Alman kamuoyuna yönelik çalışmalarında faydalı olacaktır.
 
Gelecek iki yıl boyunca tgmn’ye destek verdiğiniz taktirde yönetim olarak bu doğrultuda başarılı olacağımıza inanıyoruz.
 
Gelin birlik olalım, tgmn hepimizin!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
dergi sayıları
son gelişmeler
öne çıkanlar