YALAN “ Atatürk Masondur!

Atatürk düşmanlarının en popüler yalanlarından biride Atatürk’ün mason olduğudur.

Yasin Makaracı

Gazete Köşesi   A+a-

Yasin MakaracıYasin Makaracı 
yasin@euroimaj.de
 Aslında Türkiye’de,  Atatürk ve Cumhuriyet’e karşı olan ”yobaz” kesime göre tüm yenilikçiler, devrimciler, cumhuriyetciler masondur. Çünkü masonluk hakkında hiçbir fikri olmayan, anlamını dahi bilmeyen bu kesim masonluğu “dinsizlik” olarak tanımlar.!
 
MASON; üyelerinin birbirine yeminle bağlı, birbiriyle gizli semboller aracılığı ile iletişim kurduğu, kardeşlik esasına dayanan,gizli cemiyete üye olan kişidir.Bir mason olabilmek için Tanrı’nın varlığına ve ruhun ölümsüzlüğüne inanan yetişkin biri olmak gerekir.Masonluk bir dinin ögesini bünyesinde barındırır.Tanrı yaradandır, onlarda Tanrı’nın çoçuklarıdır.Genel yanlış kanının aksine masonluk dinsizlik değildir.Zevk ve para değil,ekonomik ve politik boyun eğmemektir.Aksine ona şekil vermektir.Onur ve itibar hayatın özüdür.Temel esas bağlılıktır.Mason localarının bir başkasını, aralarına katılmayı teklif etmesi yasaktır.Bu tek resmi gerekliliktir.Mason olmak için bir locaya talepte bulunmak , loca üstadı tarafından meclise sunulmak ve kabul görmek gerekir.Birisinin mason olduğunu söyleyebilmemiz için bir locanın kayıt defterinde adı olması gerekir.Bu güne kadar Atatürk’e dair, ne bir kayıt nede adı vardır.
 
“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” Mustafa Kemal Atatürk
Masonluğun felsefesi ile Atatürk’ün karakteri örtüşmediği gibi, Mustafa Kemal’in mason olduğuna dair hiçbir delile ratslanmıyor. Ne resmi konuşmalarında, ne resmi yazışmalarında,ne özel mektuplarında, nede not defterlerinde masonluğa dair  yada mason localarına üye olduğuna ilişkin tek bir kayıt yoktur.Tarih yalan ve varsayım değil, mantık, belge ve kayıt ister.
 
Osmanlı’da ilk masonluk 18. Yüzyılda, ilk masonda osmanlı müslümanlarının matbaayla tanışmasını sağlayan İbrahim Müteferika’dır. 1 Temmuz 1871’de İstanbul Hasköy’de ilk mabedin temeli Britanya kolonisi tarafından atıldı. Levant Times gazetesi tam sayfa ayırdığı görkemli töreni manşetten “Türk imparatorluğu içinde İngiliz Amiral Hobart başkanlığında  inşa edilen ilk mason mabedini kurmak şerefi, Hasköy’deki Britanya kolonisi Leinster locasına nasip oldu.’’diye verdi.! 20 Ekim 1872’de resmi olarak Osmanlı imparatorluğu bünyesinde ilk defa bir  Veliaht,  V.Murad, Prodos ( ilerleyiş ) locasında mason oldu. I. ve II. Abdülhamid’in uzun saltanatı boyunca masonlar rahatsız edilmeden çalışmış ve çok sayıda loca açılmıştır. Osmanlının dışa bağımlı yumuşak politikası yüzünden açılan bu  locaların : Veritari Consciata, Sirenayka, Unione di Homs, Leinster, Oriental, Tommaso Briganti, Bulwer (...) gibi büyük ve mevcuda ilave edebileceğimiz   kökü dışarıda birçok İspanyol, İtalyan, Yunan, Fransız, Amerikan ve İngiliz locaları açılıp faliyetlerine kayıtlı ve resmi izin verilmiştir.!
 
Yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyetinde, varlığını sürdüren yerli ve yabancı birçok loca Atatürk’ün ortaya koyduğu Türk bağımsızlık ve Aydınlanma savaşı’nın dünya ölçeğinde göz kamaştırıcı bir başarı elde etmesi, mazlum milletlerin kurtuluş ümidi haline gelen Mustafa Kemal’i sahiplenip, kendi mason localarının reklamını yapmıştır. Bir çok yerli ve yabancı yazarların yayınları tarandığında, ne kadar Atatürk üzerinden reklam yapılsada, Atatürk düşmanlarıda bunu “Atatürk ve devrimlerini ” karalamak için kullanmıştır. Ama ne yabancılar, ne de bizim yobazlar tarafından ortaya tek bir delil ve belge konulmamıştır.
 
Atatürk’ü mason ilan eden ilk kişi  “Gray Wolf : Bozkurt Mustafa Kemal” kitabının yazarı Armstrong’dur. İngilizce baskılarında “An Intimate Study of a Dictator” (Bir diktatörün samimi portresi) alt başlığını kullanmış. Oldukça sert uslüp kullanan yazar kapakta Atatürk’ü  itici desenler, hatta korkunç biçimde resmedmiştir. Kitabın Türkiye’ye sokulması yasaklanıp, Kadıköy 4.Sulh Ceza Mahkemesinin kararına göre 5816 sayılı kanuna aykırı bulunan ve yalan kısımlar kitaptan çıkarılıp tekrar baskıya girmiştir. “The life of Kemal Atatürk” (Kemal Atatürk’ün yaşamı). Yazar,Gazi ve bazı silah arkadaşlarının mason olup “VEDATA” locasına üye olduklarını yazmıştır. Böyle bir locanın varlığı hiçbir zaman ispat edilmediği için yeni baskılardan da çıkarılmıştır.
Armstrong’a cevabı diplomatik olarak Dışişleri bakanı Necmeddin Sadak vermiştir : “Mustafa Kemal,hayatında hiçbir suret ve vesile ile mason locasına girmemiştir ve farmason olmamıştır.Yazarın bir loca ismi dahi uydurarak “Vedata” diye ortaya attığı loca yoktur ve bu yalan çok açıktır.”
 
Atatürk ve Türk düşmanı, ingiliz  yazar Harold Courtenay Amstrong’un  kitabını referans alıp, Atatürk’ü mason ilan edip, Türk Tarih Bilimcilere inanmamak hangi akla hizmettir ? Daha da acısı Atatürk’ün bazı fotoğraflarında sağ elini göğsüne koyup ,”kalbe ermek” kalbin bir değer için attığı, Türk töresi bilge kağan duruşu ile poz vermesi Türklüğünün değil, masonluğunun bir delili olarak kabul etmek hangi vicdana sığar ?
 
1925 yılında İstanbul Yüksek Şura , Atatürk’e doğrudan fahri başkanlık ve Rit hakimliği sıfatlarının verilmesi kararlaştırmış. İsveç büyük locasının bu kararını Mustafa Kemal’e Dr. Fikret ve Dr. Mehmet Ubaydın iletmiş, “Kalsın.! Bağımsız ve mesut kalmak isteyen biri olarak kalsın“ diyerek geri çevirmiştir.
 
Mustafa Kemal’e ve devrimlerine yönelik suikastler, isyanlar, rejim karşıtı haraketler için tutulan tüm raporlar; Masonluğu “dinsizlik” zanneden yobaz kesimin buna kızıp düşmanlık beslediğini, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı Saidi Kürdi, Şeyh Sait vb. islami masonik bir yapılanmanın olduğunu ortaya koymuştur. Tutanaklarda sabit, Şeyh Sait bunu sorgusunda isyan gerekçesi olarak  “Masonluk , laiklik ve devrimlerin dine karşı olduğunu” savunmuştur. Bu isyanların iç ve dış bağlantılı olduğu raporlarda, her isyanın bir loca ve cemiyet tarafından maddi olarak desteklenip, dışardan logistik destek aldığı delilleri ile mahkemelerde ortaya konmuştur.
 
Mustafa Kemal 5 – 13 Eylül 1932  tarihleri arasında  İstanbul’da uluslararası 8. Konvan mason birliği kongresinin yapılması  için izin vermiş olmasını, onun masonluğuna yormak, buna sarılmak sığ ve zorlama bir  yorumdur.
 
Konvan Reisi Türkiye delegesi Azam Mustafa Hakkı’nın kongre sonrası Mason Balosu için davetini “Bu balonun adını değiştirseniz, bir hayır cemiyeti adı verseniz de bizde gelsek ” diyerek geri çevirmiştir.
 
 Mustafa Kemal, “Cumhuriyet Halk Fırkası’nın  ilkerinin ülke içinde sınırlı olduğu, masonluğun bu ilkeleri ülke sınırlarının dışına yayacağını” söyleyen mason Dr. Mim Kemal’e , masonluğun son derece yararlı olduğunu düşünen gazeteci Falih Rıfkı Atay’a,”masonluğun bir hayır müessesi” olduğunu savunan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın tüm ısrar ve davetlerine rahmen geri adım atmamıştır, “ BEN BU CEMİYETLERE GİRMEM, BEN BAŞKALARININ YAPTIĞI PRENSİPLERE DEĞİL, ANCAK KENDİ PRENSİPLERİME UYARIM ” diyerek, eseri Türkiye Cumhuriyetini koruma içgüdüsüyle locaları kapatacağının sinyalini verdi.”Birgün Türk milleti ağlayacağına, varsın bütün dünya masonluğu üzülsün” diye ilk kez sesli düşünmeye başladı.
 
Atatürk, Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’a,TBMM Başkanvekili Recep Peker’e ; Meclis’te, parti tüzüğünde, basında alt yapı oluşturulup Türkiye’deki mason localarının kapatılması için gerekli çalışmanın yapılması emrini verdi. TBMM’inde Recep Peker “Arkadaşlar çok mühim bir iş üstündeyiz. Müsade buyurursanız ilk önce Devlet Reisimiz Mustafa Kemal’in onayını alıp,gelecek hafta yasa tasarısını tekrar huzurunuza getireceğim” diyen Peker ,bir hafta sonra mecliste ; “Arkadaşlar bugünden itibaren Türkiye’de masonluk kalmayacak ve bütün locaların kapatılmasına karar verilmiştir” TBMM Katibi umumisi Başkan vekili Recep Peker.!
“Ben masonluğun prensiplerine de, tatbikatına da, tecelliyatına da Türk olarak düşmanım. Masonluk şüphesiz Türklüğün düşmanıdır. Biz insanlığı, siyaseti, hürriyeti, vicdan duygularımızı on bin yıla bakan öz Türk tarihinden alıyoruz. Dün olduğu kadar, bugün ve yarında bu hakim olacaktır” Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt.
 
İlk önce parti programının 69. maddesi değiştirilmiştir, “BEYNELMİLELCE (uluslar arası) MAKSATLARCA CEMİYET YAPILMAYACAĞI GİBİ, KÖKÜ YURTDIŞINDA OLAN CEMİYETLER KURMAK YASAK OLACAKTIR. Milletler arası beraberlik yapmak için devletin fayda göreceği maksatlarla cemiyet kurmak veya kurulu olanların şubesini açmak için icra vekilleri heyetinin kararı lazımdır.” olarak değiştirilmiştir.Çıkarılan yasa ile masonluğun tüm sosyal ve kültürel faliyetlerini artık Halk evleri ile Halk odalarının üstlendiğini ve hükümet olarak masonluğu kapatmaya karar verdiklerini Ankara’da vekillere iletip “Konvan toplantılarına ve faliyetlere son verip tüm mallarının Halkevlerine vermeyi” kabul ettiklerini belirten kapanış beyannamesini 9 Ekim 1935’te Anadolu Ajansı’na vermişlerdir.
 
Hükümetin resmi yayın organı Cumhuriyet gazetesi 14 Ekim 1935 tarihli nüshasında:  “Türkiye Masom Locaları bir emirle kapatıldı.” başlıklı yazıda “İçişleri Bakanlığı’ndan verilen emir üzerine Türkiye mason localarının faliyetlerine niyahet verimiştir. Bu teşkilatın kaldırılmasını icap ettiren sebep, son fıkra programında KÖKÜ DIŞARIDA BULUNAN teşekküllerin memleketimizde yer olamayacağına dair olan kayıttır”, demiştir.
“Mason cemiyetlerinin faliyetlerini inkilaplarıma muarız (karşı çıkan) gördüğüm için kapatılmasını elzem (gerekli) gördüm. Bu dakikadan itibaren bu cemiyetleri ölmüş biliniz ve bir daha diriltmeye teşebbüs etmeyiniz.”
 
16 Ekim 1935 Mustafa Kemal ATATÜRK
O gün masonluğu, (bugün cemaat ve tarikatların) “zincirleme itaatin” (15 Temmuz darbe gecesinde olduğu gibi), “bu seçilmişler kulübünün, sınıfsız imtiyazsız kaynamış bir kitle” diye tanımlayıp, hayalini kurduğu Türkiye’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı tehlikeye girmesin diye kapattı. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarının beslediği  “kökü dışarıda” olan terör örgütlerinin propagandalarına  alet olup  “Atatürk masondu, dinsizdi”  YALANLARINA  kanmayın.!
“TARiH, TÜRK  MİLLETİNİN KANINI, HAKKINI, VARLIĞINI HİÇBİR ZAMAN İNKAR ETMEZ. TÜRK MİLLETİNİN KARAKTERİ YÜKSEKTİR, TÜRK MİLLETİ ZEKİDİR”                                                                          Mustafa Kemal ATATÜRK.
Diğer tüm yazıları için buraya tıklayın!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
Bu içeriğe ilk siz yorum yapın!
yazar'ın diğer yazıları
makale kategorileri
dergi sayıları
son gelişmeler
öne çıkanlar